Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 


Списък на служителите от администрацията на РЗИ – Видин, попълнили Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

д-р Гергана Иванова Джамбова
д-р Светослава Мартинова Лилова
Светослав Петров Славчев
Виолета Калинова Николова
Искра Николова Атанасова
Петя Николаева Кънчева
Цветанка Лозанова Каменова
Боряна Славчова Кирилова
Неделко Спасов Младенов
Валери Георгиев Гуджев
Валентин Славчев Митров
Георги Иванов Петков
д-р Антон Петров Тодоров
д-р Марияна Чавдарова Георгиева
д-р Емил Младенов Ангелов
д-р Ваньо Пасков Маринов
Павлина Венциславова Иванова
Димитър Йорданов Димитров
Наталия Красимирова Милкова
Илияна Николаева Нинкова
Искра Кирилова Илиева
Пламенка Радославова Николова
Емил Димитров Атанасов
Стефан Георгиев Димитров
д-р Даниела Пекова Нешева
Антоанета Емилева Амбова
Десислава Александрова Кирилова
Бойка Господинова Ковачка
Снежана Каменова Атанасова
д-р Пепа Кунева Цветанова
д-р Кирил Стойков Георгиев
Румелина Методиева Дицова
Борислава Тихомирова Цветкова
Диана Тошкова Иванова
Теодора Христова Викьова
Виолина Петкова Въткова
Васка Гергова Дикова
д-р Ангел Тодоров Тосев
Марио Янчев Асенов
Емил Йорданов Върбанов
Галина Иванова Мишева
Камелия Асенова Дичева
Росица Петкова Илиева
Виолета Ценкова Телбишка - Младенова
Пролетка Стефчова Кръстева
Ирена Лъчазерова Начева


Copyright © 2011 РЗИ - Видин