Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 


На вниманието на лицата влезли на територията на Република България:
В изпълнение на т. 12, т. 13 и т. 14 от Заповед № РД-01-347 / 19.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че можете да подадете Заявление-декларация за отмяна на предписание за поставяне под карантина.
Попълненото Заявление-декларация може да изпращате по електронен път на електронната поща на РЗИ - Видин: rzi-vidin@mh.government.bg

Заявление - декларация за отмяна на предписание за поставяне под карантина


Copyright © 2013 РЗИ - Видин