Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 


На вниманието на лицата влезли на територията на Република България:
В изпълнение на т. 11 от Заповед № РД-01-448 / 31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че може да подадете Заявление за отмяна на Предписание зо поставяне под карантина.

Зоявлението може да бъде изтеглено тук: Заявление към Заповед РД-01-448 / 31.07.2020 г.


Copyright © 2013 РЗИ - Видин