Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 Имунизационни пунктове на територията на област Видин

Телефон за сигнали при нарушаване на карантина:
0884 437030

Телефон за получаване на информация за ваксинация от 8:30 до 17:00 часа:
094 923 274
0884 437008

Телефон за контакт за информация за COVID-19 в рамките на работния ден от 8:30 до 17:00 часа:
094 923 185

Телефон за сигнали при нарушаване на противоепидемичните мерки в обекти с обществено предназначение и информация за превозвачи:
0884 437032

Телефон за получаване на информация от лечебни заведения:
0884 437013

Дежурен телефон между 12:00 и 13:00 часа:
0884 437030

Препоръки за доброволна карантина

Заповед № РД-01-140 / 19.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г.
Заповед № РД-01-264 / 14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-265 / 14.05.2020 г.

Приложение № 3 към т. 10 на Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. - Инструкции при изолация в домашни условия
Приложение № 6 към т. 13 на Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. - Инструкции към лицата поставени под карантина

Информация за предпазване от Коронавирус


Copyright © 2013 РЗИ - Видин